Productions

One Hundred Years of Solitude

2016.06
Tainan Cigu Salt Mountain

A Hundred Years of Solitude" is adapted from the novel of the same name by the Latin American novelist Garcia Márquez. The original book uses magical realism to create a fictional story that spans six generations of families and transcends the limitations of time and space and logic. In the realistic plot line, there is a lot of wild and surreal imagination.

2016.06
Tainan Cigu Salt Mountain
  

Original text:García Márquez
Playwright:CHOU Man-nung
Director:Baboo LIAO
Special guest actor:Makoto Matsushima
Space adviser:KAO Jun-Honn
Light Design:TENG Cheng-wei
Costume design:CHAO Hung-hui
Sound Design: Blaie KO
Puppet coach:SHIH Pei-yu
Movement Design:Sunny YANG
Stage Manager:LIN Tai-jung
Cast:LI Ming-zhe, MO Tzu-yi, WU Wei-wei, MEI Jo-ying, CHOU Ming-yu, TSAI Yi-ling, SHEN Wei-nien, DENG Jiou-yun, Hana TSAI, WANG Hong-yuan, Fangas Nayaw, SHIH Hsuen-huei, WANG Shih-chun, TSENG Hsin-yen, HUANG Chun-chieh, LIN JC,YANG Chia-En, HSIAO Tung-yi, Fly WU, HSU Hao-zhong, YU Shen-hung ,WANG Yen-huan

Reviews

  

  

cursor